איתור נזילות

איתור נזילות מים ופתרון בעיות אינסטלציה

בור ספיגה

מדוע עדיין נעשה שימוש בבור ספיגה

  החל משנות ה 90, הוציא המשרד להגנת הסביבה מספר תקנות, אשר נועדו לצמצם באופן משמעותי את השימוש בבורות הספיגה השונים. המטרה המקורית של בור ספיגה הייתה לאפשר בעצם העברה מלאה של השפכים משטח מסוים, כך שהשפכים ישמרו מתחת לאדמה, ויהיו מופרדים מהסביבה הרגילה. אולם, השימוש בבורות הספיגה יצר מספר בעיות כמו למשל זיהום הקרקע,…

Continue Reading

בור ספיגה

בור ספיגה הוא המקום אליו מנוקזים השפכים השונים ומי הביוב. תפקידו של הבור כשמו כן הוא, לספוג את השפכים והפסולת אשר מתנקזת אליו. בעבר, בורות ספיגה אלו היו נפוצים כמעט בכל בית, כאשר לא היתה מערכת של ביוב מסודרת. אל בור זה היו מחברים צינורות ניקוז מיוחדים אשר מנקזים את מי הביוב מן השירותים והמטבח,…

Continue Reading

דילוג לתוכן